04/03
|
Kategorija: Naujienos
Radviliškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 29 d. priimti sprendimai: Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2018 m. pelno paskirstymo tvarka. Patvirtinta 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata. Suteikti įgaliojimai valdybai  priimti  … Read more
03/23
|
Kategorija: Naujienos
2019 m. kovo  29 d. 12 val. Radviliškio seniūnijos patalpose, esančiose Gedimino g. 8 šaukiamas pakartotinis Radviliškio kredito unijos, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 5-1, Radviliškis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę: Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Metinių finansinių ataskaitų  … Read more
12/07
|
Kategorija: Naujienos
Informuojame, kad dėl sistemų atnaujinimo darbų š. m. gruodžio 8 d., nuo 20:00 val. iki 24:00 val. galimi kredito unijų internetinės bankininkystės „I-unija“ sutrikimai. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir maloniai prašome reikalingas operacijas atlikti iš anksto arba pasibaigus atnaujinimo darbams.