04/03
|
Kategorija: Naujienos
Radviliškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2019 m. kovo 29 d. priimti sprendimai: Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai. Patvirtinta metinė finansinė atskaitomybė. Patvirtinta 2018 m. pelno paskirstymo tvarka. Patvirtinta 2019 m. pajamų ir išlaidų sąmata. Suteikti įgaliojimai valdybai  priimti…
03/23
|
Kategorija: Naujienos
2019 m. kovo  29 d. 12 val. Radviliškio seniūnijos patalpose, esančiose Gedimino g. 8 šaukiamas pakartotinis Radviliškio kredito unijos, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 5-1, Radviliškis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę: Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Metinių finansinių ataskaitų…
12/07
|
Kategorija: Naujienos
Informuojame, kad dėl sistemų atnaujinimo darbų š. m. gruodžio 8 d., nuo 20:00 val. iki 24:00 val. galimi kredito unijų internetinės bankininkystės „I-unija“ sutrikimai. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų ir maloniai prašome reikalingas operacijas atlikti iš anksto arba pasibaigus atnaujinimo darbams.