05/12 

Radviliškio kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, įvykusio 2020 m. balandžio 27 d., priimti nutarimai:

  1. Valdybos ataskaita įvertinta teigiamai.
  2. Paskolų komiteto ataskaita įvertinta teigiamai.
  3. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys patvirtintas. Nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos priimtas.
  4. 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata patvirtinta.
  5. Išrinkti valdybos nariai ir pirmininkas.
  6. Išrinkti paskolų komiteto nariai ir pirmininkas.
  7. Nauja  kredito unijos Įstatų redakcija patvirtinta.
  8. Įgaliojimai valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar  sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo suteikti.

Daugiau informacijos Jums suteiks kredito unijos patalpose,  adresu Vasario 16-osios g. 5-1, Radviliškis. Tel. pasiteiravimui 8 422-54253, el. p. rku@lku.lt.

Radviliškio kredito unijos valdyba.