04/21 

2020 m. balandžio  27 d. 12 val. Radviliškio kredito unijos patalpose, esančiose Vasario 16-osios g. 5-1 šaukiamas Radviliškio kredito unijos, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 5-1, Radviliškis pakartotinis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  4. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  5. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.
  6. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.
  7. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas.
  8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Vasario 16-osios g. 5-1, Radviliškis.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Nijolė Rimaitė; tel. 8422 54253, el. paštas rku@lku.lt