03/23 

2019 m. kovo  29 d. 12 val. Radviliškio seniūnijos patalpose, esančiose Gedimino g. 8 šaukiamas pakartotinis Radviliškio kredito unijos, buveinės adresas Vasario 16-osios g. 5-1, Radviliškis eilinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.
  4. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
  5. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Su darbotvarkėje numatyto klausimo nutarimo projektu, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose adresu Vasario 16-osios g. 5-1, Radviliškis.

Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą: Nijolė Rimaitė; tel. 8422 54253, el. paštas rku@lku.lt

Pagarbiai
Radviliškio kredito unija